Castellano / Català / English
Valoració

Oferim l’elaboració d’informes i estudis sobre empreses, negocis, branques d’activitat i actius en els que combinem els diferents sistemes de valoració generalment acceptats, experiència i criteris professionals.

Aportem la nostra experiència per coordinar el procés de valoració amb totes les parts implicades, busquem l’obtenció d’informes funcionals i que compleixin amb les necessitats específiques del encàrrec.

Descripció de situacions que requereixin aquest servei:

  • Valoració d’intangibles (carteres de clients, patents, contractes, etc.)
  • Assignació de valors als actius i passius incorporats i contingències assumides en una combinació de negocis.
  • Anàlisis de deteriorament.
  • Processos d’adquisició, venta, joint-venture o fusió.
  • Requeriments estatutaris, etc.
  • Informe d’expert independent anomenat pel Registre Mercantil (fusions, adquisicions, aportacions no dineràries)
  • Disputes i litigis.
  SERVEIS
Auditoria
Consultoria
Valoració
Concursal
  CONTACTE
T +34 93 415 06 64
F +34 93 415 68 28
M info@auditsis.es
C/Tuset, 32, 4º 4ª
08006 - Barcelona
 
T +34 952 79 13 19
T +34 952 79 22 38
M info@auditsis.es
C/Real, 75, 3º
29680 - Estepona (Màlaga)