Castellano / Català / English
Auditoria

Oferim un servei personalitzat a cada client. Apliquem els recursos necessaris per a la comprensió i enteniment del negoci, dels processos significatius i dels procediments de control implementats per la direcció, avaluant-los i identificant les deficiències i millores aplicables, així com els riscos més significatius.

Descripció dels serveis:

Auditories

 • Auditoria de les Comptes Anuals Individuals i Consolidades
 • Auditoria d’entitats i empreses públiques
 • Auditories i informes per requeriment legal

Informe de Transparència AUDITSIS, S.L Exercici

Revisions

 • Treballs de revisió i verificació, mitjançant l’aplicació de procediments acordats, d’altres estats o documents comptables.
 • Due-diligence i investigacions específiques.
 • Revisions de compliment de pactes o convenis.
 • Revisions d’informació comptable i financera en processos de compra-venta o similars.
 • Revisió de declaracions anuals de qualsevol tipus: ECOEMBES, ECOTIC, etc.

Assessorament comptable, de procediments i avaluació de riscos

 • Identificació dels riscos de negoci i avaluació dels controls existents.
 • Assessorament sobre l’ implementació i avaluació de Normes Internacionals d’Informació Financera (IFRS-NIIF).
 • Anàlisis encaminats a la millora o adequació de sistemes financers, administratius, polítiques comptables i de control intern.
 • Cooperació amb Departaments d’Auditoria Interna i/o Comitès d’Auditoria.
 • Conversió a altres marcs normatius d’informació financera.

Informes d'expert

 • Informes d’expert independent requerits per la normativa vigent
 • Actuacions en l’àmbit judicial, constatació de fets concrets i pericials en procediments judicials

Subvencions

 • Revisió de comptes justificatives de subvencions
  SERVEIS
Auditoria
Consultoria
Valoració
Concursal
  CONTACTE
T +34 93 415 06 64
F +34 93 415 68 28
M info@auditsis.es
C/Tuset, 32, 4º 4ª
08006 - Barcelona
 
T +34 952 79 13 19
T +34 952 79 22 38
M info@auditsis.es
C/Real, 75, 3º
29680 - Estepona (Màlaga)